Redakcja i Rada Naukowa

REDAKCJA

Włodzimierz Oniszczenko – redaktor naczelny (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Maciej Trojan – zastępca redaktora naczelnego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej)

Jerzy Osiński (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Redaktor statystyczny Krzysztof Fronczyk (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)

 

 RADA NAUKOWA

Jan Strelau – przewodniczący

Stefan M. Brudzynski (Brock University, St. Catharines, Kanada), Jerzy Chmurzyński, Wiesława Agnieszka Fogel, Inessa Filippowa (Lesya Ukrainka Eastern European National University, Łuck, Ukraina), Viktorija A. Hupalovska (Ivan Franko National University of Lviv, Lwów, Ukraina), Tadeusz Jezierski, Leszek Kaczmarek, Tadeusz Kaleta, Krys Kaniasty (Indiana University of Pennsylvania, Indiana, USA), Tadeusz Lewowicki, Jan Matysiak, Piotr Stępień, Piotr Węgleński, Jolanta Zagrodzka