Najnowsze wydanie

Tom 35 rok wydania 2017

Relacje międzygrupowe a empatia – perspektywa behawioralna i neuropsychologiczna

Karolina Żelechowska i Agnieszka Pluta

Wyczerpanie ego, glukoza i kryzys replikacyjny: 20 lat zasobowego modelu samokontroli

Jan Jędrzejczyk i Karol Lewczuk

Stary problem w nowym ujęciu: związki między inteligencją i samoregulacją w uczeniu się a osiągnięciami w nauce szkolnej

Dominika Świerżewska-Chadaj i Maria Ledzińska

Pomiar różnic indywidualnych w dyskontowaniu: Inwentarz Dyskontowania

Marta Malesza i Paweł Ostaszewski