Kontakt

Redakcja PEG

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Ul. Stawki 5-7, 00-183 Warszawa

e-mail: wlodek@psych.uw.edu.pl

Tel. 22 55 49 705  Fax 22 635 79 91