O czasopiśmie

O CZASOPIŚMIE

Psychologia-Etologia-Genetyka jest serią wydawniczą z pogranicza psychologii i biologii wydawaną dwa razy w ciągu roku. Publikujemy wyniki badań, prace teoretyczne i przeglądowe oraz propozycje zastosowań wyników badań w działalności praktycznej. Seria adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych następującymi obszarami badawczymi: różnice indywidualne, rola czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu zachowania, rozwój osobniczy i ewolucyjny zachowania, mechanizmy zachowania, porównawcza analiza zachowania się różnych gatunków zwierząt (w tym człowieka), zastosowania psychologii, etologii i genetyki zachowania. Zapraszamy także autorów zajmujących się problematyką z pogranicza psychologii i medycyny.

Czasopismo wydawane jest od 1999 roku we współpracy z Wydawnictwem Naukowym SCHOLAR. Na stronie Wydawnictwa www.scholar.com.pl można przejrzeć i zakupić tomy PEG lub poszczególne artykuły w wersji papierowej i/lub w formacie PDF.

 

INDEKSACJA: CEJSH, CEEOL, PBN